Vóór 2050 gasloos

Het aardgas verdwijnt uit de Nederlandse huishoudens. Er wordt geen nieuwe gasinfrastructuur meer aangelegd en de aansluitplicht wordt geschrapt. Dat staat in de Energieagenda die eind 2016 is gepresenteerd door minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD). De agenda schetst het beleid na 2023 dat moet leiden tot een vrijwel CO2-neutrale economie in Nederland in 2050.

De Energieagenda is het vervolg van het Energieakkoord waarin 47 partijen, van werkgevers tot werknemers en milieuorganisaties, bindende afspraken maakten om de energieopwekking tot 16 procent groener te maken in 2023. Om te voldoen aan de afspraken die gemaakt zijn bij het klimaatakkoord vorig jaar in Parijs, moet de uitstoot van CO2 in 2050 tot bijna nul zijn gereduceerd. Nederland heeft zich juridisch aan deze doelen verplicht.

Gasloze maatschappij

In een toelichting aan NRC legt minister Kamp uit dat de overgang naar een gasloze maatschappij geleidelijk zal plaatsvinden. Op dit moment zijn ongeveer 7 miljoen huishoudens op aardgas aangesloten.
Nieuwe wijken zijn het eerst aan de beurt. Daarna volgen woonblokken waar grote renovaties zijn voorzien. In 2050 moet de hele operatie zijn afgerond. Dan moet ook de hele woningvoorraad zijn geïsoleerd. Het kabinet wil de gemeenten de regie laten voeren bij het tempo van deze nationale verbouwing.

Pelletketel duur? Dat valt reuze mee.

De pelletketel is het perfecte alternatief voor aardgas. Een geweldige oplossing, alleen ziet 1/3 van de ondervraagden op tegen de installatie. Met name omdat ze denken dat het heel duur is. Alleen als je de rekensom maakt, bijvoorbeeld wat je over een looptijd van 10 jaar betaalt aan aardgas, valt dat reuze mee.

Enquete: aan dit onderzoek van het HIER Klimaatbureau deden 3177 mensen mee.