stoken-op-houtpellets

Subsidie voor een pelletketel

Vanuit de Nederlandse overheid wordt er een subsidie verstrekt voor pelletketels. Deze Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) wordt verstrekt voor biomassaketels, waar pelletketels ook onder vallen.

Hoe kunt u de ISDE subsidie aanvragen?

Particulier
De ISDE-aanvraag kan worden gedaan op het moment dat de nieuwe pelletketel is geïnstalleerd. Het betaalbewijs dat u voor de aanvraag nodig heeft moet op uw eigen naam staan. Voor de aanvraag heeft u een DigiD nodig.

Zakelijk
De ISDE-aanvraag moet gedaan worden voordat u tot aanschaf bent overgegaan. Er zal dan worden vastgesteld of u gebruik kunt maken van de subsidie.

Hoeveel subsidie voor pelletketels?

De Nederlandse overheid verschaft een subsidieregeling voor pelletketels t.w.v. €2500,- voor de kleinere modellen. Voor pelletketels groter dan 40 kW komt daar €110,- per extra kW bij.

(Het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort pelletketel en de ‘energieprestatie’. Dat verschilt per pelletketel.)

Duurzaam bouwloket

In sommige gemeenten is het ook mogelijk een subsidie aan te vragen voor energiebesparende maatregelen. Door Europese afspraken omtrent klimaatverandering moeten gemeenten ook steeds meer verduurzamen. Dat is de reden dat gemeenten hun inwoners door middel van een subsidie stimuleeen om energiebesparende maatregelen te nemen.

Op de website van Duurzaam Bouwloket kunt u kijken of uw gemeente een budget beschikbaar heeft gesteld.

pellets-kostenbesparend

Hoe lang duurt de aanvraag?

Het proces van ‘Subsidie Aanvragen’ tot en met ‘Subsidie Verlening’ duurt circa 8 weken. Deze periode kan met maximaal 8 weken worden verlengd. U wordt automatisch benaderd voor eventuele aanvullende en/of ontbrekende gegevens.

Als het jaarlijkse subsidiebudget van de overheid op is, krijgt u een jaar de tijd om uw aanvraag opnieuw in te dienen. In dat geval ontvangt u een brief van waarin staat hoe aanspraak kunt maken op het beschikbare budget van het volgende kalenderjaar.

Houtenbos Energie denkt graag met u mee. Wij plannen eerst een afspraak in om de specifieke situatie te bekijken. Op deze manier kunnen wij u vervolgens een passend voorstel voor een pelletketel doen.

Houtenbos Energie zal, naast de aanschaf en installatie, ook jaarlijks het onderhoud van uw pelletketel leveren. Daarom kunt u rekenen op een continue en hoogwaardige service en altijd één centraal aanspreekpunt.